Reklama
 
Blog | Samuel Titěra

Upálili nám Jana Husa. Naštěstí.

Přišel mi e-mail nadepsaný „Fw: Toto fakt otiskli na IDNES...-nádherně napsané“. Bylo mi z něj na zvracení. Zejména z posledního odstavce.

Cituji:
Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409:
Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající !“
V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Uhl a podobní „vědci“ se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality!
Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace dvacetiletých Rómů, co nikdy neviděli nikoho kolem sebe pracovat! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé „vědce“, kteří překrucují dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili.
Byl Mistr Jan Hus rasista?
 
Nedá se říct, byl-li Jan Hus rasista. Nic takového tenkrát nebylo. Ale je-li pravda, že toto je jeho citát, buď to myslel jinak (třeba sociálně, nenarážel na národnost, ale na kulturu nezodpovědného tuláctví), nebo vážně přestřelil. Pro tehdejší dobu, i pro dnešní. Je dost dobře možné, že vypustil z úst i pěkných pár nenávistných komentářů na adresu Židů. To, že nám Jeník fantasticky pomohl reformovat církev a pravopis ještě neznamená,
1) že se nemohl mýlit
2) že můžeme citovat cokoli, bez uvažování o kontextu
3) že by se sám velký reformátor smrtelně neprohřešil, pokud by odsoudil kohokoli na základě toho, z jaké matky se narodil.
Ona i Bible sama je ve starém zákoně plná všelijakých nacionalistických zvěrstev. Naštěstí to pak evangelia korigují a otáčí. Ježíš sám vychvaluje nesnášeného příslušníka jiného etnika – Samaritána – před těmi pravověrnými. Mnozí to dodnes nepochopili. Ale to je jiné povídání.
 
Ano, máme tu sociální problém. Mnozí jsme frustrovaní, někteří i kvůli špatným osobním zkušenostem. Ale nešiřme mezi sebou takovéhle nenávistné bláboly. Jsou nebezpečné – jakožto podněcování k nenávisti –, i nelegální, protože si někteří staří naštěstí pamatují, že odsuzování na základě toho, že nějaký národ je „nepolepšitelně a odpradávna“ špatný, vedlo ke strašným tragédiím. Je to nezákonné a trestné, ať už v úvodu citujete svoji maminku nebo Praotce Čecha.
 
Mezi příčinami naší frustrace je určitě pocit „nedotknutelnosti“ tématu. OK, mluvme o tom. Ale bacha. Tenhle způsob myšlení a kecy o tom, že někdo má špatnost už 600 let v krvi, určitě není cestou, jak vyřešit problém s nejslabší sociální vrstvou.
 
Není to nádherně napsané. Je to zvrhlé. Ještě, že už dnes autor oné věty (možná Jan Hus) není mezi námi. Kdyby byl, šel bych mu osobně dát přes držku. Nebo bych na něj podal trestní oznámení podle § 356 Trestního zákoníku (č.40/2009 sb).
 
Aktualizace: je to podvrh. To se dalo tušit. Jene promiň. Snad bys mi to odpustil.
Reklama